EU-DOKUMENTI

 

Aktualni dokumenti EU ->>


Lizbonska pogodba ->>

 

Prioritete Slovenije na področju evropskih zadev ->>

 

Pogodba o pristopu ->>

 

Primarna zakonodaja Evropskih skupnosti v slovenskem jeziku ->>

 

Partnerstvo za pristop ->>

 

Redna poročila Evropske komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo ->>

 

Poročila o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo ->>

 

Pogajalska izhodišča ->>

 

Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije ->>

 
Evropski sporazum o pridružitvi